TironCalin Andrei2016


Tiron,C - Acsinte,M
David,C - Tiron,C
Tiron,C - Ursan,P
Acsinte,M - Tiron,C
Tiron,C - David,C
Ursan,P - Tiron,C
Zubarev,A - Tiron,C
Toma,R - Tiron,C
Tiron,C - Secheres,A
Prajovschi,L - Tiron,C
Tiron,C - Badescu,C
Miroi,R - Tiron,C
Tiron,C - Geiger,A
Tiron,C - Dolana,A
Salim,R - Tiron,C
Tiron,C - Patrascu,C
Tiron,C - Herea,S
Andreescu,D - Tiron,C
Tiron,C - Cimpean,A
Tiron,C - Oprea,S
Tiron,C - Banzea,A
Vasiesiu,V - Tiron,C
Dolana,A - Tiron,C
Tiron,C - Popa,G
Salim,R - Tiron,C
Tiron,C - Acsinte,M
Andreescu,D - Tiron,C
Tiron,C - Herea,S
Tiron,C - Mesaros,F
Bida,M - Tiron,C
Gorbanovsky,O - Tiron,C
Stoleriu ,G - Tiron,C
Tiron,C - Andronache,M
Nistor,S - Tiron,C
Tiron,C - Dolana,A
Olinici,E - Tiron,C
Tiron,C - Prajovschi,L
Tiron,C - Costachi,M
Sandu,M - Tiron,C
Tiron,C - Geiger,A
Vasiliu,C - Tiron,C
Doros,R - Tiron,C
Tiron,C - Turcuman,D
Manole,S - Tiron,C
Tiron,C - Porumb,A
Telea,S - Tiron,C
Tiron,C - Kutnik,A
Salageanu,P - Tiron,C
Tiron,C - Miulescu,G
Ciocan,M - Tiron,C
Tiron,C - Marchidan,C
Tanase,F - Tiron,C
Moldovan,R - Tiron,C
Tiron,C - Nastase,R
Banzea,A - Tiron,C
Tiron,C - Vasiliu,C
Dragulin,A - Tiron,C
Tiron,C - Prajovschi,L
Bouchamla,A - Tiron,C
Tiron,C - Nistor,S
Petrov,V - Tiron,C
Tiron,C - Escalante Ramirez,B
Stefanov,E - Tiron,C
Tiron,C - Sevgi,V
Arjun,A - Tiron,C
Tiron,C - Sandu,M
Tiron,C - Mirauta,A
Stoian,R - Tiron,C
Tiron,C - Cotarlan,C
Mihaly,Z - Tiron,C
Tiron,C - Secheres,A
Hincu,A - Tiron,C
Tiron,C - Comsa,C
Moldovan,R - Tiron,C
Barbul,I - Tiron,C
Tiron,C - Patrascu,C
Stanciu,A - Tiron,C
Tiron,C - Puscas,F
Miroiu,G - Tiron,C
Stegariu,V - Tiron,C
Tiron,C - Pisu,R
Rusu,V - Tiron,C
Tiron,C - Gheorghiu,C
Ionita,G - Tiron,C
Tiron,C - Jugaru,L
Tufa,M - Tiron,C
Prundeanu,H - Tiron,C
Tiron,C - Iordachescu,S
Radulescu,G - Tiron,C
Marinescu,S - Tiron,C
Tiron,C - Bida,M
Simion,N - Tiron,C
Tiron,C - Pavel,S
Martian,D - Tiron,C
Tiron,C - Acsinte,M
Dobre,M - Tiron,C
Mihaltan,T - Tiron,C
Tiron,C - Stoica,E
Dima,M - Tiron,C
Dolana,A - Tiron,C
Tiron,C - Doros,D
Sandu,M - Tiron,C
Tiron,C - Costachi,M
Tiron,C - Stoia,D
Benedek,I - Tiron,C
Valev,V - Tiron,C
Tosic,D - Tiron,C
Tiron,C - Papadopoulos,G
Tiron,C - Todorov,Y
Toma,R - Tiron,C
Tiron,C - Lukic,L
Dumitrescu,G - Tiron,C
Tiron,C - Gheorghe,A
Marin,V - Tiron,C
Tiron,C - Secheres,A
Salim,R - Tiron,C
Tiron,C - Badescu,C
Dolana,A - Tiron,C
Miroi,R - Tiron,C
Tiron,C - Salim,R
Savin,N - Tiron,C
Tiron,C - Rolea,F
Dragnea,D - Tiron,C
Tiron,C - Ispas,A
Enescu,T - Tiron,C
Tiron,C - Popescu,A
Suciu,D - Tiron,C
Tiron,C - Rusu,V
Stegariu,V - Tiron,C
Tiron,C - Pop,A
Florescu,A - Tiron,C
Tiron,C - Gasimov,C
Sandberg,V - Tiron,C
Tiron,C - Shah,J
Biyani,A - Tiron,C
Tiron,C - Ballas,A
Kovalev,E - Tiron,C
Tiron,C - CRACIUN,D
STAVILA,R - Tiron,C
Tiron,C - STEFAN,A
SALIM,R - Tiron,C
Tiron,C - Nastase,R
RADULESCU,V - Tiron,C
Tiron,C - Toma,R

All games on this page as PGN here

Generated with ChessBase 9.0