(1) Verbin,Valentina (2076) - Cosma,Elena-Luminita (2313) [C01]
12th Maria Albulet Memorial 2019 Braila (1.1), 02.10.2019
[TA]

[%evp 15,93,16,21,16,19,0,27,16,6,22,133,132,140,133,136,129,131,134,138,109, 107,104,111,105,106,99,114,107,134,135,135,99,119,112,114,70,106,106,197,185, 504,604,577,567,595,592,581,576,537,516,678,669,664,661,570,535,29962,29965, 29964,29966,1008,462,417,391,29974,29975,29975,29976,29977,29977,29977,29978, 29981,29982,29982,29983,29985,29981,29979,29979]

1.e4 e6 2.d4 d5 3.exd5 exd5 4.Nf3 Bg4 5.Bd3 Nc6 6.c3 Bd6 7.0-0 Nge7 8.Re1 Qd7 9.a4
C01: French: Exchange Variation [9.b4 0-0 10.Nbd2 Ng6 11.Qc2 Rae8 12.Bb2 Kh8 13.h3 Bxh3 14.gxh3 Qxh3 15.Bf5 Qh5 16.Bxg6 Qg4+ 17.Kf1 0-1 (49) Tari,A (2625) -Tomczak,J (2631) chess.com INT 2019]

9...0-0 10.Na3 Rae8 11.Nc2N
White has an edge. [Predecessor: 11.Nb5 Nc8 12.Be3 a6 13.Nxd6 Nxd6 14.h3 Bf5 15.Qc2 Bxd3 16.Qxd3 1/2-1/2 (104) Andersson,C (2080)-Milligan,H (2138) Batumi 1999]

11...Ng6 12.Ne3 Bf4
[12...f5= remains equal.]

13.Nxg4+/- Qxg4
[#]

14.Rxe8! Rxe8 15.h3 Qd7 16.Bxg6! Bxc1
[#]

17.Bxh7+!
[%mdl 512]

17...Kxh7 18.Qc2+ Kg8
Hoping for ...Bf4.

19.Rxc1 f6 20.b4 Re4 21.Nd2 Re2 22.Qd3 Re7 23.Nb3 b6 24.a5 Nd8 25.Ra1 Nf7 26.Qa6|^
[%mdl 2048] White is in control.

26...Qe8
[26...bxa5+/- 27.Nxa5 Nd6 ]

27.Qxa7+-
Black must now prevent Qb7.

27...Re1+?
[27...Ng5 is more resistant. 28.Kh2 (28.axb6 Re1+ 29.Kh2 Rxa1+- ) 28...Re2 ]

28.Rxe1 Qxe1+ 29.Kh2 Qxf2 30.Qxc7 bxa5 31.bxa5 Ng5 32.Qc8+ Kh7
( -> ...Nf3+)

33.Qg4 Qa2 34.Nc5 Qxa5 35.h4
Threatens to win with Qh5+.

35...Nf7 36.Ne6
[%csl Ge6][%cal Rg4g7]

36...g6 37.h5 Ng5 38.Nxg5+ fxg5 39.Qxg5 Qxc3?
[39...gxh5+- 40.Qxh5+ Kg8 ]

40.Qxg6+
[%mdl 4096] Endgame KQ-KQ. White mates.

40...Kh8 41.Qf6+ Kh7 42.Qf7+ Kh8 43.Qxd5 Qd2 44.Qe5+ Kh7 45.d5 Qd3 46.Qe7+ Kh6 47.Qe6+
Accuracy: White = 73%, Black = 33%. 1-0